Skontaktuj się z nami, udzielimy Tobie fachowej pomocy. Napisz do nas: klawikowski@klawikowski.pl

Antygraffiti

Antygraffiti

Zabezpieczanie powierzchni przeciwko graffiti – antygraffiti:

Najważniejszym aspektem i głównym celem działania systemu antygraffiti jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti.
Działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzeń oraz dają 100% pewność uzyskania efektu usunięcia- braku graffiti.

Technologia:

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (przeważnie na całej szerokości do wysokości około 2,5-4 m) odpowiednio dobranym preparatem, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń.

Ochrona:

Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane sprayem w aerozolu (graffiti) nie jest w stanie w sposób trwały związać ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90 st C) pod ciśnieniem lub delikatnego środka do usuwania graffiti. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć-odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia) jeżeli jest to powłoka nietrwała (tzw. tracona), powłoki trwałe umożliwiają wielokrotne usuwanie graffiti bez potrzeby odnawiania powłoki ochronnej po każdym zmywaniu.

Preparaty antygraffiti

Środki które stosujemy są dopasowane do typu powierzchni zabezpieczanej, oraz specjalnych wymagań klienta. Stosujemy do prac różne systemy zabezpieczające, trwałe (pozostające na powierzchni po usunięciu graffiti) oraz nietrwałe (tzw. tracone, usuwane wraz z graffiti, wymagające ponownego naniesienia w miejscu usunięcia). Systemy antygraffiti oraz farby antygraffiti które stosujemy są oparte na różnych bazach:

mikrowosków
silikonów (siloksanów)
silanów
poliuretanowe (w tym wodne)
akrylowe
polimerowe
w kolorze tzw. farby antygraffiti
Antygraffiti - 2b
Wykonujemy zabezpieczenia przeciwko graffiti (antygraffiti) na systemach trwałych lub traconych. Posiadamy systemy antygraffiti z aprobatami IBDiM (Instytutu Badań Dróg i Mostów).
Pomgamy w wyborze najlepszego rozwiązania na inwestycjach, wystarczy przesłać do nas specyfikację SWIZ, STWiORB, SST lub  projekt żebyśmy mogli dobrać odpowiedni system do wymaganych kryteriów. Położenie antygraffiti przez wykonawcę który nie ma odpowiedniego doświadczenia może skutkować problemami w przyszłości (łuszczenie się powłok) lub zmiejszoną skutecznością (lub jej brakiem) w przypadku próby usunięcia graffiti z takiej powłoki.

Dlaczego warto zabezpieczać przed graffiti?

1. Środki do zabezpieczania antygraffiti charakteryzują się następującymi właściwościami:

Są trwałe i skuteczne – Preparaty do zabezpieczenie opatrzone są gwarancją przynajmniej 5-15 letniej skuteczności i trwałości. Długoletnie doświadczenie np. producenta systemu AGS (od 1983r) potwierdza, że w praktyce zachowują one swoje parametry nawet dłużej tj. do kilkunastu lat – przykłady terenowe z Szwecji wykazują, że zabezpieczone nimi budynki w latach 80 tych są nadal chronione, a usuwanie graffiti odbywa się wg. gwarancji systemu.

Są bezpieczne i ekologiczne – posiadają atesty “PZH”, Aprobatę techniczną “ITB” , Aprobaty IBDM oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska. Ich użytkowanie jest bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bhp, a proces czyszczenia graffiti odbywa się za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. Powstałe w jego wyniku ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.

Są niepalne – dlatego mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak np. tunele metra itp. W razie pożaru nie tworzą trujących oparów.

Izolują materiały elewacyjne (lub inne) od wpływu różnych czynników powodujących ich niszczenie, jak oddziaływanie wilgoci, promieni UV, zabrudzeń komunikacyjnych, atmosferycznych lub będące wynikiem wandalizmu jak GRAFFITI, plakaty itp. Pojęcie “odizolowania” materiału należy rozumieć w ten sposób, że układ molekularny składników preparatu formuje się w postać odwróconego “lejka”, dzięki czemu zachowuje on i nie redukuje paro przepuszczalności zabezpieczonej powierzchni, natomiast przenikanie wilgoci z zewnątrz do wewnątrz powierzchni jest zdecydowanie ograniczone. Wszelkie powstałe zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą właściwej powierzchni lecz z warstwą zabezpieczenia co umożliwia ich usunięcie. W efekcie wpływa to na opóźnienie procesu niszczenia materiałów pokrytych zabezpieczeniem.

2. Poniżej przytoczone kilka argumentów przemawiających za korzyściami stosowania preparatów Antygraffiti do zabezpieczenia przed graffiti, a mianowicie:

· gwarantuje 100% usunięcie graffiti przy użyciu czystej, gorącej wody, lub przy użyciu delikatnej chemii przywracając pierwotny stan powierzchni.
· pozwala na “właściwe” i zgodne ze sztuką budowlaną przeprowadzenie prac odczyszczających, które nie wpływają negatywnie na strukturę materiałów z których wykonana jest elewacja lub inna powierzchnia.
· chroni powierzchnię przed naturalnym i nie naturalnym niszczeniem (graffiti), zdecydowanie przedłużając okres jej trwałości, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
· eliminuje niebagatelne koszty przeprowadzenia ponownego remontu na wypadek powstania graffiti.
· eliminuje problem z doborem odpowiedniego koloru farby elewacyjnej dla ujednolicenia mechanicznie “wyczyszczonej”, a zazwyczaj uszkodzonej powierzchni.
· jest zdecydowanie mniej kosztowne, niż usuwanie graffiti metodą chemiczną, która pomimo wyższych kosztów wykonania nie gwarantuje zawsze uzyskania zamierzonego efektu i niesie ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.
· stanowi nie znaczny wydatek procentowy w skali całkowitych kosztów remontu lub wzniesienia elewacji. Według danych zaczerpniętych od różnych inwestorów koszt zabezpieczenia podnosi całkowity koszt prac elewacyjnych od ułamku procenta do kilku procent.
· pozwala na szybkie usunięcie graffiti, co wpływa na świadomość grafficiarzy, utwierdzając ich w przekonaniu, że z uwagi na szybkie “zniknięcie” ich dzieła miejsce to nie warte jest “zainteresowania” , gdyż zbyt krótka ekspozycja graffiti nie zachęca do jego ponownego tworzenia.
· rozwiązuje problem nawet w przypadku częstych wizyt “upartych” grafficiarzy, gdyż czyszczenie może odbywać się wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego ponownego zabezpieczania uprzednio czyszczonej powierzchni.

Podsumowując powyższe stwierdzamy, że zabezpieczenie przed graffiti powinno być uwzględniane każdorazowo w projektach restaurowania, bądź wznoszenia nowych elewacji lub innych inwestycjach, jako niezbędny etap prac.
W dobie rozprzestrzeniania graffiti kosztowność każdego przedsięwzięcia budowlanego, naznaczonego ryzykiem pojawienia się tego problemu, powinno być poparte troską o zastosowanie skutecznej metody ochrony wzniesionych powierzchni, co pozwoli na ich długie, bezproblemowe użytkowanie, dające poczucie właściwie ulokowanych i nie zmarnowanych pieniędzy.

000_0002

Chcesz zobaczyć zdjęcia z realizacji naszych usług antygraffiti?

FAQ – Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi. (dla konsumentów)

Co mi da zabezpieczenie przed graffiti?
Zabezpieczenie przeciwko graffiti chroni powierzchnię przed graffiti w ten sposób, że ułatwia jego usunięcie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni, blokuje wniknięcie graffiti w głębszą strukturę materiału. Z powierzchni zabezpieczonej mamy 100% gwarancję wielokrotnego usunięcia graffiti bez żadnych śladów ani uszczerbku dla zabezpieczonej powierzchni. Obniża również koszt usunięcia graffiti w porównaniu do usługi usunięcia graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej. Dodatkowo chroni powierzchnię od brudu, wnikania wody oraz innych negatywnych czynników, dzięki temu mamy dodatkową ochronę. Wiele ubezpieczalni wymaga do zawarcia ochrony ubezpieczeniowej np. elewacji przed powstaniem graffiti takiego typu zabezpieczenia.
Czym to robicie?
Prace rozpoczynane są od wyboru odpowiedniego środka do rodzaju powierzchni (jeżeli nie jest narzucony przez projektanta/inwestora/generalnego wykonawcę). Środek nakładany jest przeważnie natryskiem (metodą airless). Ważne jest, żeby powierzchnia była odpowiednio przygotowana (czysta, sucha itp.).
Czy mogę wykonać to sam?
Wykonania powłoki przeciwko graffiti nie jest zbyt skomplikowane i teoretycznie można to zrobić samemu. W praktyce lepie zlecić to firmie która się profesjonalnie tym zajmuje z uwagi na gwarancję trwałości (7 lat w naszym przypadku) oraz zapewnienia serwisu (usunięcia graffiti) kiedy zajdzie taka potrzeba. Z uwagi na to, że preparaty zabezpieczające przeciwko graffiti (antygraffiti) są bezbarwne, ciężko zweryfikować osobie która się tym nie zajmuje czy np. elewacja jest w odpowiedni sposób zabezpieczona. Zdarza się się, że "zwykli robotnicy budowlani" którzy podejmują się sami wykonania tego rodzaju zabezpieczenia, zaniżają znacznie niezbędną ilość środka (ze względu na koszty), która jest niezbędna do prawidłowej ochrony elewacji. Skutkuje to tym, że taka powłoka jest zbyt słaba, żeby prawidłowo chronić powierzchnię przed graffiti.
Jak się usuwa graffiti z powierzchni zabezpieczonej?
Zależy od rodzaju środka którym zostało wykonane zabezpieczenie. W przypadku powłok nietrwałych (np. na bazie mikrowosków) wystarczy gorąca woda pod ciśnieniem, niezbędne jest wtedy ponowne zabezpieczenie w miejscu usunięcia graffiti. W przypadku powłok trwałych (również zwanych nietraconymi) wystarczy jest sama woda pod ciśnieniem, często wspomagane jest usuwanie delikatną chemią do usuwania graffiti.
Nie zepsuje mi to wyglądu elewacji?
Ważny jest tutaj dobór odpowiedniego środka zabezpieczającego. Środek (np. AGS 3502) na elewacji z tynku szlachetnego jest praktycznie niewidoczny i ciężko zauważyć miejsce w którym się kończy taka powłoka. Na niektórych powierzchniach (np. płytka klinkierowa) powłoka może poprawić nawet wygląd wizualny.
Czy samemu mogę usunąć graffiti z pow. zabezpieczonej?
Tak, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat powierzchni przez nas zabezpieczonych przed graffiti, najłatwiej jedna jest taką operację zlecić nam.
Jak wygląda proces zlecenia usługi od początku do zakończenia?
Jeżeli zdecydowałeś się na zlecenie nam usługi, ustal z nami dogodny termin na wykonanie. Nasza ekipa po przyjeździe na miejsce gdzie ma być wykonania praca, najpierw dokonuje obmiaru i ocenia inne parametry wykonania usługi. Jeżeli wszystko Ci odpowiada podpisujesz zlecenie (lub umowę przy większych powierzchniach) i rozpoczynamy pracę. Ważne jest to , że znasz przed rozpoczęciem pracy dokładny koszt usługi który się nigdy nie zmieni bez Twojej zgody w trakcie wykonywania prac. Po zakończeniu, kiedy zostaniesz poinformowany o zakończeniu prac, dokonujesz tzw. odbioru prac, sprawdzasz czy wszystko jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Po zakończeniu ewentualnych poprawek, przeprowadzany jest odbior, po zakończeniu którego następuje dopiero rozliczenie płatności za usługę. Jeżeli chcesz fakturę VAT na taką usługę, wpisz dane do wystawienia faktury na protokole odbioru (Nazwa firmy lub nazwisko, adres, numer nip lub pesel), fakturę otrzymasz wtedy na email.
Czy wasze usługi są ubezpieczone?
Tak, nasze usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC).
Na jakim terenie wykonujecie swoje usługi?
Głównym terenem na jakim działamy jest woj. pomorskie a szczególnie trójmiasto i okolice (Gdańsk, Gdynia Sopot, Pruszcz Gdański). Wykonujemy również usługi na terenie całej Polski, przy mniejszych zleceniach należy się liczyć z kosztami dojazdu.
Jak wygląda cennik usług antygraffiti?
Cena zabezpieczenia powierzchni zależy od rodzaju powierzchni na jaka ma być zabezpieczona oraz od rodzaju wyboru preparatu antygraffiti, orientacyjne ceny za wykonanie antygraffiti kształtują się w przedziale 27-38 zł/m2 netto powłoki tracone oraz 35-55 zł/m2 netto powłoki trawałe. Przy dużych powierzchniach udzielane są rabaty inwestycyjne nawet do kilkudziesięciu procent.
Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.