klawikowski logo

top

Aktualności

2011.07.08

Ekologia a AGS

 

Ekologia a AGS Anti Graffiti System

EKOLOGIA

Przedstawiamy w tym miejscu kilka opracowań na temat wpływu systemu AGS® na środowisko naturalne.
Są to szczątkowe materiały mówiące o efektach przeprowadzonych prób. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta tj. TRION TENSID AB Svederusgatan 1-3. 754 50 UPPSALA. SWEDEN tel. +46 18 69 66 27 info@trion.se

Przypis - OD PRODUCENTA (TRION TENSID AB)

"Jak wiadomo, przetestowaliśmy (Trion Tensid AB) większość naszych środków do usuwania graffiti pod kątem rozkładu biologicznego. Zastosowaliśmy do tego celu metodę OECD 302 B.

Dla lepszego zrozumienia przekazujemy tu krótkie objaśnienie przeprowadzonej próby i rezultaty badań.

Ustawodawstwo przewiduje w odniesieniu do chemikaliów, że wszelkie używane surowce muszą posiadać dokumentację pozwalającą na stwierdzenie, czy prowadzą do biologicznego rozkładu czy też nie. Badania tracą nieco na znaczeniu w zależności od stosowanych substancji. Dlatego metody pomiarowe są podzielone na grupy OECD 301 A-E. Czytając informacje o produkcie można to łatwo rozpoznać po tym, że odniesienia dot. rozkładalności biologicznej i nitryfikacji są przypisane tylko poszczególnym surowcom. Podobnie jak nasi koledzy w branży dostarczamy na rynek gotowe do zastosowania, wydajne chemikalia, które stanowią mieszankę wielu różnych substancji. Właśnie to stanowi o niedoskonałości metod OECD 301 A-E: ponieważ w skład mieszanki wchodzą różne surowce, rezultat może więc być błędny. Wyniki pomiarów odnoszą się do 100-procentowo czystych substancji i nie biorą pod uwagę faktu ich zmieszania.

Przykładowo występujące pojedynczo Na (sód) i Cl (chlor) są niebezpieczne dla życia, natomiast w połączeniu chemicznym tworzą wręcz niezbędny związek NaCl (sól kuchenną). Kwas sam w sobie może być nieszkodliwy, podobnie jak metal, ale razem mogą utworzyć sól, która w oczyszczalni ścieków powoduje wymarcie bakterii. Dodatek konserwantu albo kationowego środka powierzchniowo-czynnego może przedłużyć okres przydatności produktu albo polepszyć jego działanie; może jednak też mieć dewastujące oddziaływanie na gospodarkę biologiczną oczyszczalni ścieków.

Z tego względu należy uczynić krok dalej, niż nakazują ustawy, i stwierdzić, czy produkt końcowy jest czy nie jest zdolny do biologicznego rozkładu. Stosowaną w tym przypadku na całym świecie metodą badawczą jest OECD 302 B.

Produkty zdolne do biologicznego rozkładu muszą osiągnąć 90% stopień rozkładu w ciągu 28 dni. W czasie tego okresu nie mogą wydzielać się żadne trujące substancje a po zakończeniu procesu dopuszczalnymi pozostałościami są tylko dwutlenek węgla i woda.

Testowanymi przez nas produktami są:
AGS 2, 2+, 21, 221, 3, 60 (kilka wariantów), 3502, 3508.

Wszystkie te produkty są zdolne do biologicznego rozkładu a żaden z nich nie wpływa ujemnie na proces oczyszczania. Poza tym produkty te są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

PREPARATY AGS FIRMY TRION TENSID AB, SĄ JAK DOTĄD JEDYNYMI PRODUKTAMI, KTÓRE W SPOSÓB UDOWODNIONY MOGĄ BYĆ BEZ OBAW KIEROWANE DO SYSTEMU KANALIZACJI PUBLICZNEJ.

ZOSTAŁO TO UDOKUMENTOWANE W TEŚCIE "HEDESELLSKAPET ".

powrót