klawikowski logo

top

Aktualności

2011.07.08

O AGS Anti Graffiti System

AGS Anti Graffiti System

AGS® - Anti Graffiti System

Producent preparatów technologii AGS® firma TRION TENSID AB z Uppsali (Szwecja) działa na rynku anty graffiti od 1983 roku, dysponując bogatymi referencjami ze świata i Polski potwierdzającymi skuteczność systemu.

Produkty AGS® zostały zastosowane do przeciwdziałania graffiti na obiektach sakralnych jak np. Kościół Notre Dame de la croix w Paryżu czy kulturalnych jak Muzeum British Heritage czy też użyteczności publicznej jak najdłuższy w Europie most pomiędzy Szwecją a Danią.

EFEKTY
System AGS® w sposób efektywny przeciwdziała zjawisku graffiti, będąc wykorzystywany w blisko 30 krajach świata od 20 lat.

W 1998 r technologia AGS® Anti Graffiti System została wprowadzona do obrotu na terenie Polski.

System AGS® jest technologią unikatową, ponieważ pozwala przy uprzednim zastosowaniu preparatów zabezpieczających (np. AGS® 3502 ) usunąć zabrudzenia graffiti, nie naruszając podłoża na którym ono występuje, co umożliwia przywrócenie pierwotnego stanu czyszczonej powierzchni.

EKOLOGIA
Stosowane w systemie AGS® preparaty chemiczne mają walory pro ekologiczne, ( są biodegradalne - co ciekawe! - ulegają rozkładowi w środowisku szybciej niż jogurt ) poparte pozytywną opinią Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, opracowaną przez Panią mgr inż. Aleksandrę Nechay.

CERTYFIKATY
Właściwe użytkowanie preparatów AGS® jest bezpieczne - posiadają atesty PZH oraz spełniają wymogi przepisów budowlanych - aprobata techniczną "ITB".

DWA RODZAJE DZIAŁAŃ
AGS® - Anti Graffiti System - charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

1. Profilaktyka - Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti

2. Interwencja - Chemiczne czyszczenie istniejącego graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej

Preparaty mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.

Najistotniejszym aspektem technologii jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti, gdyż działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania tego efektu.

Chemiczne likwidowanie graffiti z powierzchni nie zabezpieczonych jest kosztowniejsze i mniej efektywne (zwłaszcza na powierzchniach "porowatych"), dlatego w naszych działaniach kładziemy nacisk na profilaktykę, czyli zabezpieczanie.

powrót