klawikowski logo

top

Aktualności

2011.11.08

Usuwanie graffiti AGS

Usuwanie i czyszczenie graffiti AGS

AGS® - CZYSZCZENIE

Drugoplanowym kierunkiem działania systemu AGS® jest usuwanie graffiti z niezabezpieczonej wcześniej powierzchni. Odbywa się to za pomocą chemicznych preparatów AGS®.

TECHNOLOGIA
Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS®, a następnie gorąco-wodnym płukaniu najlepiej pod ciśnieniem. Jest metodą zazwyczaj czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagającą zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.

PRODUKTY
Środki AGS® do chemicznego usuwania graffiti charakteryzują się wydłużonym czasem działania, dzięki czemu możliwym jest zlikwidowanie graffiti w sposób nie "naruszający" podłoża na którym zostało wykonane. Ponadto, ich żelowa konsystencja pozwala na aplikację na pionowych powierzchniach bez ryzyka spłynięcia lub przedwczesnego odparowania. Żelowa postać zapewnia "związanie" rozpuszczonych farb i nie dopuszczenie do ich penetracji w głąb czyszczonej powierzchni, co zazwyczaj dzieje się w przypadku używania preparatów o konsystencji wodnistej.

CERTYFIKATY I EKOLOGIA
Wszystkie posiadają atesty "PZH" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska.
Ich użytkowanie jest bezpieczne, a powstałe w procesie czyszczenia ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.

Proces chemicznego czyszczenia graffiti dzielimy na następujące grupy:

1. Z powierzchni twardych, nie absorbujących
jak np. marmur, granit, klinkier, szkło, powierzchnie malowane przemysłowo jak wagony kolejowe, autobusy, tramwaje, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp. Do tego celu służą preparaty AGS®-221, AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-60, AGS®-5, AGS®-55. Proces czyszczenia z tego typu powierzchni jest stosunkowo prosty i przynoszący zadowalające efekty.

2. Z powierzchni gładkich, delikatnych
jak np. pleksiglasy, lamperie, laminaty, znaki drogowe i reklamowe. Do tego celu służą preparaty AGS®-5, AGS®-55, AGS®-55-ściereczki. Usuwanie graffiti w większości przypadków nie sprawia problemu z uzyskaniem 100 % efektu, o ile czyszczenie odbywa się w stosunkowo niedługim czasie od zabrudzenia-dotyczy to zabrudzeń wykonanych wodoodpornymi markerami, które pozostawione na zbyt długo powodują chemiczną ingerencję w podłoże zawartych w nich rozpuszczalników lub lakierów. Skutkiem takiej sytuacji podczas czyszczenia może być efekt usunięcia tylko samego koloru graffiti ( barwnika), natomiast miejsce w którym było graffiti nadal jest widoczne w postaci negatywu.

3. z powierzchni porowatych i delikatnych
jak np. termoizolacyjne wyprawy tynkowe czy tynki cementowo-wapienne wykończone farbami elewacyjnymi. Do tego celu służą preparaty AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-221, AGS®-60. - więcej... patrz "PREPARATY" Usuwanie graffiti na tych powierzchniach jest skomplikowane, wymagające szczególnej ostrożności i "wyważonych" działań. Uzyskanie właściwego efektu uzależnione jest zasadniczo od trwałości czyszczonego materiału tzn. jego odporności na reakcje chemiczne oraz działanie wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze. Przy odpowiednim zastosowaniu preparatów przez doświadczonego wykonawcę możliwym jest 100% usunięcie zabrudzenia. Proces ten narażony jest jednak na uszkodzenie czyszczonej powierzchni polegające najczęściej na powstaniu "odbarwień", a czasem nawet usunięciu warstwy farby elewacyjnej lub rozrzedzeniu masy tynkowej.

USUNĄĆ I ZABEZPIECZYĆ

Chemiczna metoda usuwania graffiti jakkolwiek przynosząca zadowalające efekty na powierzchniach "nie absorbujacych-twardych" winna być stosowana jako działania doraźne.

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że inwazyjne-chemiczne metody usuwania graffiti nie pozostają bez wpływu na czyszczoną powierzchnię pomimo uzyskania zadowalającego wzrokowego efektu. Ich wielokrotne stosowanie może w efekcie doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia.

Dlatego metoda ta powinna być traktowana jako etap przygotowujący powierzchnię do późniejszego zabezpieczenia przed graffiti, które gwarantuje 100% efekty.

Chemiczne usunięcie graffiti, ułatwia naprawę- pomalowanie powierzchni (w przypadku gdy efekt czyszczenia nie przyniósł właściwego rezultatu).
Zamalowanie nie usuniętego graffiti nastręcza dużo kłopotu i w większości przypadków wymaga kilkakrotnego pokrywania go farbą. Zwykłe zamalowanie bohomazów jest również nie uzasadnione technologicznie (zwłaszcza na pow. dyfuzyjnych) gdyż zamalowane graffiti stanowi skuteczną przeszkodę dla naturalnego "oddychania" tynku doprowadzając w efekcie do jego szybkiej degradacji.

W związku z powyższym kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi malowidłami, które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody.

powrót